Sekretess & Säkerhet

Cend Limited (handelsnamn myprotein) (Vi) har åtagit oss att skydda och respektera din integritet.

Denna policy (tillsammans med våra villkor för användning och leverans samt andra dokument som nämner detta) anger den grund för vilken alla personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du lämnar till oss kommer att behandlas av oss. Läs följande noggrant för att förstå våra åsikter och praxis rörande din personliga information och hur vi kommer att behandla den. Enligt ”Data Protection Act 1998” (Storbritannien) (Lagen), är den ansvarige Cend Limited (verksam som myprotein.co.uk) vars registrerade adress är Meridian House, Gadbrook Park, Rudheath, Cheshire, CW9 7RA.

INFORMATION SOM VI INHÄMTAR FRÅN DIG

Vi kan samla in och behandla följande uppgifter om dig:

 • information som du lämnar genom att fylla i formulär på vår hemsida www.myprotein.com (vår sida). Detta omfattar information som ges i samband med registrering för att använda vår hemsida, prenumerera på vår tjänst, publicera material eller begära ytterligare tjänster. Vi kan också be dig om information när du deltar i en tävling eller kampanj sponsrad av Cend Limited (verksam som myprotein.co.uk) (eller något företag inom gruppen), och när du rapporterar ett problem med vår hemsida;
 • om du kontaktar oss kan vi föra ett register över denna korrespondens;
 • vi kan också be dig att fylla i enkäter som vi använder för forskningsändamål, även om du inte behöver svara på dem;
 • uppgifter om transaktioner som du utför via vår hemsida och uppgifter som krävs för att uppfylla dina beställningar, inklusive ditt namn, e-postadress, leveransadress, kredit / betalkortsnummer, säkerhetskod och utgångsdatum, samt; and
 • uppgifter om dina besök på vår hemsida, inklusive, men inte begränsat till, trafikdata, lokaliseringsuppgifter, bloggar och andra kommunikationsdata , om detta krävs för våra egna IP-adresser.

Vi kan samla in information om din dator, inklusive om möjligt din IP-adress, operativsystem och webbläsare, för systemadministration och för att rapportera sammanställd information till våra annonsörer. Detta är statistiska uppgifter om våra användares surfvanor och mönster, och används ej för att identifiera någon individ.

COOKIES

Vi samlar information om våra kunder via server loggar, cookies, orderblanketter och tävlingar. En cookie är en fil som din webbläsare placerar på din dators hårddisk för referensändamål. Den information som samlas in på detta sätt kan användas för att identifiera dig såvida du inte ändrar din webbläsares inställningar. Cookien lagrar inte någon information om kredit/betalkort eller om lösenord. För ytterligare information om de cookies som vi använder på denna hemsida (samt en förklaring till varför vi använder dem och hur de kan avaktiveras) se vår information om Cookies .

VART VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER

Den data som vi samlar in från dig kan överföras och lagras i Chicago (en destination som ligger utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)). Den kan också behandlas av personal som arbetar utanför EES som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer. Sådan personal kan vara involverad i, bland annat, leveransen och ihopplockningen av din beställning, behandlingen av dina betalningsuppgifter och tillhandahållandet av stödtjänster. Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring eller bearbetning. Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

Att beställa från vår hemsida är säkert och tryggt. Vår hemsida använder industristandarden Secure Sockets Layer (SSL)-teknik för att ge en kryptering av personlig information såsom ditt namn, adress och kreditkortsuppgifter. På detta sätt kan information som skickas mellan din dator och oss inte läsas i den osannolika händelsen att någon avlyssna den. Kredit-eller betalkortstransaktioner är säkra.

Vi accepterar bara beställningar gjorda genom Secure Socket Layer (SSL)-teknik - detta innebär att du inte av misstag kan avslöja personlig information genom att använda en osäker anslutning. De all de senaste webbläsarna stödjer SSL. Om det av någon anledning detta alternativ har inaktiverats på din webbläsare, kommer du inte att kunna handla förrän du återställer dessa alternativ.

Du kan kontrollera att du handlar i en säker miljö genom att söka efter antingen ett symbolen med ett låst hänglås eller en bild av en nyckel i det grå fältet längst ned på skärmen. Detta bör visas på alla sidor där du anger personlig information (såsom kreditkortsuppgifter) - ingen annan sida kommer att överföra information om dig.

Tyvärr är överföring av information via Internet inte helt 100% säkert. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten av din data när den överförs till vår webbplats, all överföring sker på egen risk. När vi har fått dina uppgifter, använder vi strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR INFORMATIONEN

Vi använder information om dig på följande sätt:

 • för att se till att innehåll från vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och för din dator;
 • för att förse dig med information, produkter eller tjänster som du begär från oss eller som vi tror kan intressera dig, där du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål;
 • för att utföra våra skyldigheter som följer de avtal som ingåtts mellan dig och oss;
 • för att låta dig delta i interaktiva funktioner relaterade till våra tjänster, när du väljer att göra det, och;
 • för att informera dig om ändringar i vår tjänster.

Om du är en befintlig kund, kommer vi endast att kontakta dig på elektronisk väg (e-post eller SMS) med information om varor och tjänster som liknar dem som var föremål för en tidigare försäljning till dig.

Vi kan också använda dina uppgifter, eller tillåta våra koncernbolag att använda dina uppgifter, för att ge dig information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig och vi eller de kan kontakta dig angående dessa genom epost. Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter på detta sätt kan du ändra inställningarna i ditt konto.

Vi lämnar inte ut uppgifter om identifierbara individer till våra annonsörer, men vi kan förse dem med uppgifter om våra användare (som ett exempel kan vi informera dem om att 100 kvinnor under 25 år har klickat på deras annons på en viss dag) . Vi kan även använda sådan samlad information för att hjälpa annonsörer att nå den typ av publik de vill nå (till exempel kvinnor boende i en viss stad eller område). Vi kan använda de personuppgifter vi har samlat in från dig så att vi kan uppfylla våra annonsörers önskemål genom att visa sin annons till denna målgrupp.

AVSLÖJANDE AV DIN INFORMATION

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon i vår grupp, vilket inkluderar våra dotterbolag, vårt holdingbolag och dess dotterbolag, enligt definitionen i avsnitt 1159 enligt UK Companies Act 2006 (Storbritannien).

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part:

 • i händelse av att vi säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar, i vart fall kan vi lämna ut dina personuppgifter till den blivande säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller tillgångar;
 • om Cend Limited eller övervägande av dess tillgångar förvärvas av tredje part, i vilket fall de personuppgifter som finns om dess kunder kommer att vara en av de överförda tillgångarna,
 • om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter i syfte att uppfylla någon rättslig skyldighet eller för att upprätthålla eller tillämpa våra villkor gällande användande och leverans samt andra avtal, eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet av Cend Limited, våra kunder eller andra. Detta innefattar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägerier och minska kreditrisken.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Vi informera dig oftast (innan vi samlar in data), om vi tänker använda dina uppgifter för sådana ändamål, eller om vi har för avsikt att lämna ut dina uppgifter till tredje part för dessa ändamål. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan bearbetning genom att ändra inställningarna i ditt konto. Du kan också utöva rätten när som helst genom att kontakta oss på customer.relations@myprotein.com.

Vår hemsida kan, från tid till annan, innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör våra partnernätverk, annonsörer och affiliates. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, observera att dessa webbplatser har sin egen sekretesspolicy och att vi inte accepterar något ansvar för dessa policies. Vi ber dig kontrollera denna policy innan du skickar några personuppgifter till dessa webbplatser.

Vi ser väldigt allvarligt på onlinebedrägeri. Med ökat antal bedrägliga kreditkortstransaktioner gör vi allt för att se till att alla beställningar noggrant kontrolleras med hjälp av den information som redan lämnats. Det finns en möjlighet att vi kan kontakta dig för att göra ytterligare säkerhetskontroller och vi ber om ditt samarbete för att göra det möjligt för oss att slutföra dem. Vi kommer inte att tolerera bedrägliga transaktioner och sådana transaktioner kommer att rapporteras till berörda myndigheter.

TILLGÅNG TILL INFORMATION

Lagen ger dig rätt att få tillgång till information som finns om dig. Denna rätt kan utövas i enlighet med lagen. Varje begäran kan bli föremål för en avgift på £10 för att möta våra kostnader för att förse dig med information om de uppgifter som vi har om dig.

ÄNDRINGAR I VÅR POLICY

Eventuella förändringar som vi gör i vår sekretesspolicy i framtiden kommer att publiceras på denna sida, och i förekommande fall kan du meddelas via e-post.

KONTAKT

För frågor, synpunkter och önskemål gällande denna integritetspolicy är du välkommen att kontakta customer.relations@myprotein.com.